1 کالا

  • چشمی تشخیص حرکت پارادوکس NV5چشمی تشخیص حرکت پارادوکس NV5

    چشمی تشخیص حرکت پارادوکس NV5

    420,000 تومان
    چشمی تشخیص حرکت پارادوکس NV5 دارای این قابلیت است که می توانید حرکات را تشخیص دهد بدین ترتیب که هر وسیله ای که از جلوی این چشمی رد شود مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. چشم دزدگیر اماکن دارای زون هایی به شکل پیش فرض بسته و باز است.